Circulaire economie: op zoek naar synergieën in Gentse haven

Hoe kunnen bedrijven in havenzones overtollige materialen, water, energie, afval… van andere bedrijven gebruiken? Met het project rond circulaire economie moedigt het Havenbedrijf Gent de bedrijven in zijn Kanaalzone aan om na te denken over de kansen en meerwaarde van industriële symbiose. In opdracht van het Havenbedrijf Gent (binnen het INTERREG-project ‘Duurzame Zeehavens’) bracht Arcadis de rest- en nevenstromen van het hele Gentse havengebied in kaart. Het project versterkt het maatschappelijke draagvlak voor de havenactiviteiten, drukt investerings- en exploitatiekosten voor bedrijven en maakt de haven aantrekkelijker voor investeerders. Drie geslaagde businesscases fungeren als bron van inspiratie van alle havenbedrijven.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht