Hoeveel innovatiekracht heeft uw bedrijf gemeen met Google?

Google-topman Matt Brittin is duidelijk: “If you’re not experimenting and failing, you’re not innovating hard enough!”

 

En u? Is uw bedrijf innovatief met innovatie? Breekt u door grenzen heen om echt te innoveren?

De tijd dat innovatie binnen het eigen bedrijf werd ‘bedreven’ is voorgoed voorbij in de huidige globaliserende wereld. Nog maar weinig bedrijven hebben voldoende kracht en middelen alles zelf te doen, van onderzoek over ontwikkeling tot het in de markt zetten van de innnovatie.

Vandaar het belang om grensoverschrijdend te innoveren waarbij bedrijven, academici en onderzoekscentra de krachten bundelen en elkaars zwaktes opheffen. Innovatie mag en kan zich niet laten fnuiken door geografische of culturele muren. Innovatieve ideeën rijpen bovendien niet enkel onder de kerktoren. Of in het solitaire brein van één bedrijf of start-up. Anno 21ste eeuw wordt het succes van innovatie bepaald door de gedeelde ambitie van verschillende bedrijven. De grootste successen worden trouwens geboekt wanneer innovatie behalve de bedrijfsgrenzen ook die van sectoren overschrijdt.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil als bruggenbouwer de oplossingen voor alle uitdagingen op een evenwichtige manier helpen integreren zonder dat de kracht van één oplossing de winst van de andere opheft.

Innovatie zonder grenzen is het centrale thema van het Forum dat het VBO dit jaar samen met zijn sectorfederaties, beleidsmakers, bedrijven en alle betrokken stakeholders organiseert in Brussel. Op dinsdag 20 september verzamelen meer dan 1.500 C-levels, briljante denkers en academici, innovatieve ondernemers en disruptieve start-ups. ‘Innovation across Borders’ wordt het kruispunt waar de grenzen wegvallen en mensen met ideeën en ervaring elkaar inspireren en ondersteunen om te groeien en grenzen te verleggen.